Historie

De oudste sporen van menselijke activiteiten die aangetroffen worden in de omgeving van Wouw betreffen vuurstenen artefacten uit het Neolithicum.
Daarnaast zijn er diverse vondsten bekend uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen.
Het betreft hier losse sporen zonder context.
Wanneer we het ontstaan van een gemeenschap in Wouw moeten plaatsen blijft moeilijk.
De eerste vermelding van Wouw in archiefteksten treffen we aan in 1232.
Aangezien er minimaal archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en de bebouwing in deze vroege periode uit houten constructies bestond is hier niet meer over bekend.
Met de intrede van baksteen in de 12de eeuw ontstaan er steeds meer stenen gebouwen.
De eerste bakstenen waren van een groot formaat en werden kloostermoppen genoemd.
De waterburcht van Wouw was opgebouwd uit dit formaat bakstenen en dit geeft aan dat
het “stenen” kasteel zijn oorsprong waarschijnlijk in de 13de eeuw gezocht moet worden.
Over een mogelijke houten voorganger is niets bekend.
Mogelijk heeft deze gestaan op het perceel wat heden ten dage nog steeds de naam Ouborch draagt.

Copyright: Stichting Kasteel van Wouw