ANBI status Stichting Kasteel van Wouw

 

Onze ‘Stichting Kasteel van Wouw’ is door de belastingdienst per 9 mei 2011 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

 
Inschrijving Kamer van Koophandel: 52685128
RSIN: 850551791

 

Postadres:
Stichting Kasteel van Wouw
p/a Martel 6,
4724GD Wouw

E-mail:  info@kasteelvanWouw.nl
Telefoon: 0165301821
Rekening:  NL27RABO0131947990

Bestuurders:

Bestuurssamenstelling:    
dhr. C.A.P. Hoendervangers (voorzitter)
dhr. M.J.M. Hermans (secretaris)
dhr. C.A.M. Hellemons (penningmeester)

Leden:
dhr. R.C.A. Bakx
mevr. A.M. Hermans-Dekkers
dhr. G.L.J. Haast
mevr. A.W.M. Hellemons-Goorden
dhr. C.F.J.H. Schrooyen
dhr. C.J. Trouw
dhr. P. Santegoeds
dhr. J.J.M. Hermans

 
Beloningsbeleid: 

De leden van de stichting noch de vrijwilligers die vanuit de stichting activiteiten  verrichten ontvangen hiervoor geen beloning.  Het streven is om dit ook in de toekomst zo te houden. Alleen kosten die direct voor de  stichting gemaakt worden, kunnen gedeclareerd worden nadat tevoren hiervoor toestemming is gegeven door het stichtingsbestuur.

Doelstelling: 

Het doel van de stichting is: 

Het toegankelijk maken van de cultuurhistorie van het kasteel van Wouw voor een zo  breed mogelijk publiek door middel van onderzoek, voorlichting, publicaties, advisering, herinrichting en beheer van de bijbehorende terreinen en voorts al datgene wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het vorenstaande of daartoe  bevorderlijk kan zijn.

Hieronder vallen in ieder geval de aan het kasteel grenzende percelen en waterelementen, Smallebeke, Altena, de Donken en alle onderwerpen die  een relatie hebben of hadden met het kasteel. 

 
Jaarverslag 2022 en beleidsplan: Klik deze link aan

FinanciŽle verantwoording 2022: Klik deze link aan

Statuten Stichting Kasteel van Wouw: Klik deze link aan
Copyright: Stichting Kasteel van Wouw